Spelletjes durven veranderen!

Als ik je de vraag stel: welk spelletje speelde je graag (veel) vroeger? want tussen graag spelen en veel spelen is een groot verschil:
- je speelde het echt graag of je speelde het gewoon veel omdat je niet anders kon. En het wil niet zeggen als je een spel veel speelde dat je het echt graag speelde. bij deze heb ik een voorbeeldje: zakdoekje leggen: een heel populair spelletje die al heel lang gespeeld wordt, maar heb je je ook al eens stil gestaan bij het feit dat je het misschien helemaal niet leuk vond omdat je er steeds als eerste uitvloog of zat je niet graag in de 'Soep'. of bij Stoelendans: je ligt er als eerste uit, en dan sta je daar te kijken hoe anderen zich amuseren terwijl jij daar moet staan.
Spelletjes kan je op een aantal verschillende manieren aanpassen
1. Formaat: bv je mag enkel op de tipjes van je teentje lopen tijdens het spel of met 1 hand in de lucht om maar een voorbeeld te noemen

2. Kleur: bv bij 123 piano: 123 zwart dan mag elk kind met iets zwart aan een stapje extra vooruit gaan.
3. Vorm: ga eens in vierkant staan of in een driehoek ipv in een cirkel, of gebruik de ruimte om in te staan
              loop slalom in plaats van gewoon recht door, 
4. Materiaal: probeer tijdens tikkertje 3 ballonnen in de lucht te houden, of laat een sjaaltje doorgaan aan de kinderen dit nog niet getikt zijn,
5. Plaats: bv probeer eens te voetballen in de zandbak of tikkertje te spelen in de zandbak, je zal zien dat het al een heel pakje moeilijker zal
                gaan.
6. Regels: bv bij 123 piano, laat de kinderen achteruit lopen, 
                      bij 123 benen, de benen moeten weggestoken zijn
                      bij 123 neus, alle neusjes moeten bedekt zijn enz
7 Aantal: laat kinderen bv bij tikkertje ipv alleen per 2 lopen enz

Nu is het mijn bedoeling om met een aantal voorbeelden aan te tonen dat het helemaal niet erg is om iets te durven veranderen aan een bestaand spel. 

Het allerbelangrijkste is dat je je fantasie moet laten gaan en pas het spel aan aan de omgeving, de tijd van het jaar, enz, 

 

Zakdoekjes leggen: 

sta eens stil bij het feit dat je het spelletje moet proberen uit te leggen aan een kindje dat het spelletje helemaal niet kent, je zal merken dat er echt wel heel wat uit te leggen valt aan het kind, voorbeeld:
- jij moet ronde de cirkel rondlopen en de zakdoek achter iemand leggen en daarna weglopen (nu kan het kind denken, moet ik dit vlak achter het kind leggen of een meter erachter, en naar waar moet ik weglopen? naar buiten? naar de andere kant van de zaal?)

- je moet dan zo vlug mogelijk gaan neerzitten (vraag van kind: waar moet ik gaan neerzitten? naast wie? mag ik de kring schuin doorlopen?)
- ben je getikt,moet je in de 'soep' gaan zitten (vraag van het kind: waar is de soep? ik zie nergens een pot staan, hoelang moet ik daar blijven zitten? Zijn de andere kinderen mij nu zo aan het uitlachen?)
Je merkt het kinderen kunnen helemaal anders gaan denken dan dat wij wel denken, waar wij helemaal niet bij stil staan. Voor ons volwassenen lijkt het zo gemakkelijk, maar het kan zo verwarrend en moeilijk zijn 

Wat kan je dan doen om het gemakkelijker te maken voor het kind, en leuker voor iedereen?
Probeer eens om uit te leggen dat dus iedereen in een cirkel moet gaan zitten en als het kindje dat het zakdoekje achter een kindje legt dan mag het kindje meegaan, met het eerste kindje die het zakdoekje neergelegd heeft. zo zijn er nu al 2 kinderen aan het rondwandelen, nu legt het kindje die het laatst uit de kring gehaald is het zakdoekje bij een andere kindje, die nu ook mag aansluiten bij de 2 kindjes die al aan het rondlopen zijn. Wie als laatste overblijft mag het volgende spel beginnen.

het feit is nu dat elk kind zeker aan de beurt zal komen en er niemand in de soep zal moeten zitten, met gevolg datje meer kinderen zal meekrijgen om het spel te spelen, en dat elk kind toch wel iets te doen heeft. Het spel blijft ook rustig omdat er niemand hoeft te lopen achter een andere kind, wat er dan ook voor zorgt dat er minder kans is op ruzie en ook minder kans dat kinderen zich gaan pijn doen

fruitschaal

Ik weet niet of iedereen dit spel kent, daarom leg ik het kort eventjes uit:
Wij hebben het gespeeld als kennismakingsspel, maar je zal zien dat daar ook varianten kunnen op gemaakt worden:

Alle kinderen staan in een cirkel, iedereen zegt zijn naam.

1 kind (bv ELS) staat in het midden en roept iemand zijn naam bv: Katrien, Katrien, Katrien dan is het de bedoeling dat het kind dat Katrien noemt haar naam roept vóór het ELS staat haar naam 3x kan zeggen. Lukt dit mag Katrien blijven staan in de cirkel en probeert Els het bij een ander kind. kan Cindy bv niet haar naam roepen vòòr Els haar naam 3x gezegd heeft moet Cindy dan in het midden staan.

Dat is de gemakkelijkste uitleg om het spel op de 'juiste' manier te spelen. 
Het is een heel leuk spel waarbij je de namen op een speelse manier leert kennen. 

zoals bij veel spelletjes kan je dit ook op een andere manier spelen, bv

- je kan elk kind een fruitnaam geven of een dierennaam, kleur, enz...

- je kan dan ook niet het kind een naam geven maar de plaats waar het kind staat; bv het kind in het midden roept 3x aap en het 'aapje' was te laat om zijn dierennaam te roepen, dan moet het kind die aap was in het midden staan en wordt het kind die in het midden staat dan het aapje.

Tussen 4 vuren:

Hoe wordt het 'normaal' gespeeld: 
2 teams nemen plaats in de aangrenzende velden, d
e ploegen kiezen hier elk een kapitein.

De kapiteins gaan aan de overkant van elk terrein staan.

Het spel wordt gespeeld met één bal. 

De kapitein van de thuisploeg begint het spel door de bal te gooien naar zijn team

Wordt er iemand met de bal geraakt (behalve het hoofd), voordat de bal de grond raakt, dan is dat kind uit en moet deze achter de afgebakende zone plaatsnemen en in deze positie mag het kind terug deelnemen aan het spel.

Indien het hem/haar lukt om een tegenstander aan te gooien, mag dat kind weer in het veld gaan staan.

Wanneer men de bal kan vangen, gaat het spel gewoon verder.

Wanneer iemand wordt geraakt maar de bal wordt direct daarna gevangen door een mede/tegenspeler vooraleer deze de grond raakt, dan is de persoon in kwestie niet uitgeschakeld.

Wanneer de laatste speler geraakt is het spel gedaan.

wat kan je nu veranderen aan dit spel?

Als er iemand geraakt is, krijgt deze een handicap: bv het kind dat geraakt is moet nu gehurkt verder spelen, als dit kind dan de bal kan vangen wordt de handicap ongedaan gemaakt.
Of je kan met 3 ploegen spelen, dan moet het terrein ook in 3 verdeeld worden, 

Blad, steen, schaar

Dit zijn de originele spelregels van blad, steen, schaar.

De twee spelers tellen af en steken tegelijk zonder aarzeling de hand uit in de vorm van:

  • een vuist (steen) wint van twee gespreide vingers (de steen maakt de schaar bot)
  • een vlakke hand (papier) wint van een vuist (het papier bedekt de steen)
  • twee gespreide vingers (schaar) winnen van een vlakke hand (de schaar verknipt het papier)

Het spel wordt doorgaans een afgesproken oneven aantal keren gespeeld (meestal 3 keer), zodat er geen gelijkspel uit de bus kan komen. De winnaar is degene die de meeste winnende combinaties maakte. 
(oorsprong van de uitleg komt van Wikipedia omdat ik het zelf te moeilijk vindt om in eigen woorden uit te leggen)

Hoe leg je dit nu aan een kleuter uit: niet, is te ingewikkeld, dus lijkt het mij eenvoudiger om het uit te leggen met dieren:

  • Duim (olifant) wint van wijsvinger (mens): de olifant vertrapt de mens;
  • Wijsvinger (mens) wint van pink (mier): de mens vertrapt de mier;
  • Pink (mier) wint van duim (olifant): de olifant is machteloos tegen mieren in zijn slurf.

Stoelendans

Ik denk wel dat iedereen de stoelendans kent, maar wat doe je als je geen stoelen hebt of geen muziekinstallatie hebt?

Daar kan je altijd wel iets op vinden, door de kinderen op een kussentje te zetten of in hoepels of op cirkels die je tekent op de grond, moet dit altijd in een cirkel zijn, nee: je kan de hele ruimte gebruiken en eventueel een kruisje in tekenen welke niet meer mag gebruikt worden of een blad in leggen enz, noem maar op.

Ik denk meer aan het kind dat er als eerst uit valt, dan staat die daar maar te kijken, het spel zit er al op voor hem en raad hoelang het spel zal duren, kortweg niet leuk voor het kind, dus is nu de vraag: hoe los je dit op? Je kan 1 stoel wegnemen en het kind die uitgevallen is mag op het knopje van de muziek duwen, en zo telkens opnieuw starten zonder nog stoelen weg te nemen, zo blijft elk kind alert en moet het niet voor lange tijd staan kijken langs de kant.

Heb je geen muziek installatie laat dan het kind zelf een liedje zingen, dan kan je wel elke keer een stoel wegnemen, want elk kind dat uitvalt mag een liedje kiezen en dan ook beslissen wanneer de muziek zal stoppen.

Wat je nog kan doen met de stoelendans als variatie is de stoelen in een cirkel zetten en het kind dat uitgevallen is in het midden tussen de stoelen zetten, de andere kinderen lopen rond en het kind dat in het midden staat mag nu kiezen op welke stoel er niet mag gezetten worden, wie nu uitvalt mag nu de stoel kiezen.

Als je het iets moeilijker wil maken kan je ook een ballon in de lucht laten houden tijdens het spel, zodat de kinderen niet alleen gefocust worden op de stoel maar ook afgeleid kunnen worden door de ballon.

Je kan er ook voor kiezen om in plaats van de kinderen te laten zitten op de stoel; de kinderen bv 1 voet op de stoel te laten zetten of 1 knie of 1 arm op de stoel te zetten, als je met hoepels werkt kan je ze 1 been in de hoepel te laten zetten of enkel hun hoofd in de hoepel of hun knie maar geen voeten erin, enz

schipper mag ik overvaren

Ik mag er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat elk kind dit kent, aan de ene kant wordt een kleur gekozen die kan getikt worden en aan de andere kant moet je iets doen bv kruiwagentje of wasmachine. 

Hier is het terug het probleem dat als je getikt wordt je eruit ligt of je wordt mee tikker, maar dan weet je zeker dat als je van de laatste bent je zeker geen enkele kans maakt om aan de overkant te geraken, dus kan je misschien kiezen om wie getikt word dan alleen tikker wordt, zo wordt iets ingewikkelder, zeker voor de kinderen die niet echt goed opletten, 

verstoppertje

Verstoppertje, daar hoort geen uitleg bij, maar de vraag is als je een speelplaats hebt, heb je bijna zo goed als geen verstop plaats, dus kan je dat dan al zeker niet spelen zou je denken, maar niks is minder waar, je kan een speelgoedje wegsteken en dat dan laten zoeken door 1 kind.

of als je de ruimte hebt om je echt goed te kunnen wegsteken kan je ook omgekeerd verstoppertje spelen, dan begint 1 kind zich weg te steken, wie het kind gevonden heeft gaat er heel stilletjes bijzitten, dan moeten ze wel heel stil zijn om niet gevonden te worden, zo kunnen er kinderen blijven bijkomen tot er maar 1 kindje meer overblijft. Het voordeel bij deze variatie is dat je als begeleider steeds weet waar de kinderen zitten, wat je niet hebt bij het gewone verstoppertje

het parachute doek of ander doek

met een parachute doek of een ander gewoon doek kan je zo veel doen, je kan er alle kinderen ondersteken en dan moet jij als begeleider raden welk kind je aanraakt, als je het raad moet het kindje er van onder komen, wie overblijft is de winnaar en mag daarna de kindjes proberen te raden.

Je kan het doek in de lucht gooien (terwijl het vastgehouden wordt door alle kinderen langs de zijkant) en dan een kindje zijn naam roepen den dat kind moet dan proberen om onder het doek naar de andere kant te lopen vòòr het doek terug de grond raakt

Tikkertje

Dat is zo'n spelletje dat je uren kan spelen en door heel veel kinderen kan gespeeld worden, maar wat als er een kindje niet goed kan lopen door gelijk welke reden, dan is dat kindje al zeker dat het elke keer getikt zal worden, dus is de kans groot dat dat kindje niet graag zal meedoen, 

maar nu is de vraag: wat nu?

je kan alle kinderen laten kruipen, of laten sluipen dan kan het kind dat niet snel of goed kan lopen toch meedoen

je kan tikkertje verlos spelen: elk kind dat getikt is moet blijven staan tot hij door een ander kindje 'gered' kan worden door

- het kind gewoon te tikken,

- op zijn schoot te gaan zitten 

- broodrooster te doen (dit doe je door 2 kinderen naast hun te laten staan en hun armen elkaar te laten raken, rond het kind dat getikt geweest is en dan broodroostertje broodroostertje te roepen) dan is het kind terug bevrijd en kan terug meedoen

- vliegtuigje, het kind staat het zijn armen open, een ander kind kruipt door zijn benen, zo vliegt het kind zich vrij om terug mee te kunnen doen

Spelletjes van vroeger:

Spelletjes kent iedereen wel.

Zoals: verstoppertje, tikkertje, 

Ik ga nu een aantal spelletjes van vroeger uitleggen deze zijn nog steeds heel leuk om te spelen, maar niet iedereen kent deze. 

Ik heb spelfiches gemaakt per spel van:

1. De Sjoelbak

2. Tafelkegelbal

3. Stangenbiljard

4. Pietjesbak

5. Touwtje trekken

6. Ringen werpen

7. Klik-klak

8. Bowling met flessen

9. Haasje over

10. Zak lopen

De sjoelbak 

Tafelkegelbal

Stangenbiljard

Pietjesbak

Touwtje trekken

Ringen werpen

Klik-klik

Bowling met flessen

Haasje over

Zak lopen